OOO UK TransVej — forwarder Nizhny Novgorod

Information and reviews for OOO UK TransVej — forwarder Nizhny Novgorod

Registration date: 27.02.2018

Company:OOO UK TransVej

Full name:Kurganova Nadezhda

Business type:forwarder

Country, city:Nizhny Novgorod, Nizhegorodskaya Oblast, Russia

Address:M.Gorkogo d.117 of.511

Phone:+7 903 6090873

Mobile phone:+7 960 1658368

Email:curganovanadezhda@yandex.ru

Website:http://trans-52.ru/

ICQ:612894079