IP Kudryachshova O.I. — carrier Dzerzhinsk

Information and reviews for IP Kudryachshova O.I. — carrier Dzerzhinsk

Registration date: 13.02.2018

Company:IP Kudryachshova O.I.

Full name:Kudryashova Oksana Igorevna

Business type:carrier

Country, city:Dzerzhinsk, Nizhegorodskaya Oblast, Russia

Address:g. Dzerzhinsk, ul. Okyatbrskaya, 57-15

Phone:+7 930 8154749

Mobile phone:+7 930 8154749

Email:9308154749@mail.ru