IP Soldatenkova E.A. — forwarder Voronezh

Information and reviews for IP Soldatenkova E.A. — forwarder Voronezh

Registration date: 12.02.2018

Company:IP Soldatenkova E.A.

Full name:Soldatenkova Ekaterina Aleksandrovna

Business type:forwarder

Country, city:Voronezh, Voronezhskaya Oblast, Russia

Address:ul. Malosadovaya d. 35

Phone:+7 920 4630101

Mobile phone:+7 920 4630101

Email:gruzovik136@mail.ru