RVEGP Uzmedeksport — shipper Tashkent

Information and reviews for RVEGP Uzmedeksport — shipper Tashkent

Registration date: 15.01.2018

Company:RVEGP Uzmedeksport

Full name:Muhamedzhanov Aziz SHavkatovich

Business type:shipper

Country, city:Tashkent, Uzbekistan

Address:ul.M.Ulugbeka

Phone:+998 71 2680324

Fax:+998 71 2680324

Mobile phone:+998 71 2680324

Email:aziz_m.uzmedimpeks@mail.ru

Website:www.uzmedexport.uz